Chakravarthy M, Chen S, Dodd PR, Veedu RN (2017) Nucleic Acid-Based Theranostics for Tackling Alzheimer’s Disease. Theranostics, 7, 3933-3947. doi:10.7150/thno.21529 [Rank: Q1; IF = 8.712]