Nucleic Acid-Based Theranostics for Tackling Alzheimer’s Disease. Chakravarthy M, Chen S, Dodd PR, Veedu RN (2017) Theranostics, 7, 3933-3947. doi:10.7150/thno.21529