Shu, Yaqing; Long, Youming; Wang, Sisi; Hu, Wanming; Zhou, Jian; Xu, Huiming; Chen, Chen; Ou, Yangmei; Lu, Zhengqi; Lau, Alexander Yuk-lun; Yu, Xinhua; Kermode, Allan G. ; Qiu, Wei. Brain histopathological study and prognosis in MOG-antibody-associated demyelinating pseudotumor. Annals of Clinical and Translational Neurology. doi: 10.1002/acn3.712